برچسب: آزمون DCV

Describe vSphere Integration with other VMware Products
12 آبان 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش دوازدهم

رضا اردانه
Describe vMotion and Storage vMotion Technology
26 شهریور 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش یازدهم

رضا اردانه
Describe a Virtual Machine File Structure
29 مرداد 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش دهم

رضا اردانه
Describe the Purpose of Cluster and the Features It Provides
04 مرداد 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش نهم

رضا اردانه
Differentiate Between VDS and VSS
24 تیر 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش هشتم

رضا اردانه
Describe and Identify Resource Pools and Use Cases
08 تیر 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش هفتم

رضا اردانه
Describe and Differentiate Among vSphere, HA, DRS, and SDRS Functionality
02 خرداد 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش ششم

رضا اردانه
Manage vCenter Inventory Efficiently
18 اردیبهشت 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش پنجم

رضا اردانه
Differentiate Between NIOC and SIOC
05 اردیبهشت 1398

آزمون VCP-DCV 6.7 – بخش چهارم

رضا اردانه
preloader