آخرین نوشته ها

02 اردیبهشت 1401

احیای ماشین مجازی از یک هاست Disconnected

رضا اردانه
vCenter Certificate
04 اسفند 1400

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
preloader