رضا اردانه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹

تفاوت دیسک های مستقل و غیر مستقل

۰ دیدگاه
مقاله آموزشی
امتیاز دهید

در این ویدئو شما با تفاوت های بین دیسک از نوع Dependent و دیسک از نوع Independent آشنا می شوید. انتخاب نوع دیسک مجازی بسته به سناریو شما می تواند مزایای مناسبی را برای محیط مجازی شما فراهم سازد.

در زمان ایجاد دیسک مجازی این امکان وجود دارد تا دیسک را به صورت Independent ایجاد نمایید. در این حالت می توانید تعیین نمایید که تغییرات اطلاعات بر روی دیسک مجازی به صورت همیشگی ذخیره شوند یا به صورت موقت درون دیسک قرار داده شده و با خاموش شدن ماشین مجازی اطلاعات درون آن دیسک نیز حذف شوند.

در این ویدئو با برخی از موارد کاربرد این حالت ها نیز آشنا خواهید شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

preloader