Category: مجازی سازی مرکزداده

۰۵ مهر ۱۴۰۱

پایان پشتیبانی از نسخه های 6.7 و 6.5

رضا اردانه
۰۸ مهر ۱۴۰۰

انتشار بروزرسانی سوم vSphere نسخه 7

رضا اردانه
ESXi Tasks Management
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
۰۶ دی ۱۳۹۹

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
vCLS in vSphere 7 U1
۰۱ مهر ۱۳۹۹

آشنایی با قابلیت vCLS در vSphere 7 U1

رضا اردانه
HPE iLO Configuration in ESXi
۲۰ شهریور ۱۳۹۹

پیکربندی بخش iLO در ESXi

رضا اردانه
vSphere 7 vMotion Enhancement
۰۸ خرداد ۱۳۹۹

بهینه سازی vMotion در vSphere 7

رضا اردانه
vSphere NUMA Behaviour
۰۶ فروردین ۱۳۹۹

آشنایی با عملکرد NUMA در vSphere

رضا اردانه
preloader