رضا اردانه
۰۲ مهر ۱۳۹۹

انتقال فایل بدون شبکه

۰ دیدگاه
مقاله آموزشی
امتیاز دهید

در این ویدئو شما با یکی از دستورات PowerCLI آشنا خواهید شد تا بتوانید در صورت نیاز و بدون نیاز به داشتن ارتباط شبکه ای، فایل های خود را بین ماشین های مجازی خود منتقل کنید. این دستور برای فرآیندهای Automation بسیار کاربردی می باشد.

زمانیکه قصد داریم فرآیندهای Automation را در مجموعه خود پیاده سازی نماییم، یکی از دغدغه های همیشگی بحث مربوط به انتقال فایل ها می باشد. این فایل ها براساس سناریوهای مختلف می توانند کاربرد مختلف داشته باشند، به صورت مثال نسخه های بکاپ تهیه شده از اپلیکیشن ها و یا انتقال فایل های مرتبط با پیکربندی یک اپلیکیشن بر روی سایر Node های آن اپلیکیشن به منظور بروزرسانی نسخه اپلیکیشن باشد. در این ویدئو یاد خواهید گرفت تا با استفاده از دستورات PowerCLI و بدون نیاز به ارتباط شبکه اقدام به انتقال فایل های خود نمایید. نکته مهمی که در ویدئو نیز به آن اشاره شده است وجود VMTools بر روی مبدا و مقصد می باشد.

دستوراتی که در این ویدئو استفاده شده اند در زیر قابل مشاهده است:

$vm = Get-VM VMNAME

$vm = Get-VM -Name VM*

Copy-VMGuestFile -Source “C:\Users\administrator.DCLAB\Desktop\PowerCLI Sample\*.*” -Destination “c:\Temp” -VM $vm -LocalToGuest -GuestUser $user -GuestPassword $password

Get-Item “C:\Users\administrator.DCLAB\Desktop\PowerCLI Sample\*.*” | Copy-VMGuestFile -Destination “c:\Temp” -VM $vm -LocalToGuest -GuestUser $user -GuestPassword $password

Reverse:
Copy-VMGuestFile -Source “c:\temp\reverse.txt” -Destination “C:\Users\administrator.DCLAB\Desktop\Reverse\” -VM VM04 -GuestToLocal -GuestUser $user -GuestPassword $password

Timeout Configuration:
Set-PowerCLIConfiguration -WebOperationTimeoutSeconds -1

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

preloader