Tag: vsphere

۰۵ مهر ۱۴۰۱

پایان پشتیبانی از نسخه های 6.7 و 6.5

رضا اردانه
vCenter Certificate
۰۴ اسفند ۱۴۰۰

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰

پشتیبانی از NVMe over TCP در نسخه 7u3

رضا اردانه
۰۸ مهر ۱۴۰۰

انتشار بروزرسانی سوم vSphere نسخه 7

رضا اردانه
۰۳ شهریور ۱۴۰۰

استفاده از Storage Policy به ازای VM در vSAN

رضا اردانه
ESXi Tasks Management
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
VMDK Files Dependent and Independent
۱۳ اسفند ۱۳۹۹

تفاوت دیسک های مستقل و غیر مستقل

رضا اردانه
preloader