برچسب: vsphere

vCenter Certificate
04 اسفند 1400

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
ESXi Tasks Management
14 اسفند 1399

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
preloader