Tag: vmware

۰۵ مهر ۱۴۰۱

پایان پشتیبانی از نسخه های 6.7 و 6.5

رضا اردانه
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

احیای ماشین مجازی از یک هاست Disconnected

رضا اردانه
vCenter Certificate
۰۴ اسفند ۱۴۰۰

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
۲۸ مهر ۱۴۰۰

پشتیبانی از NVMe over TCP در نسخه 7u3

رضا اردانه
۰۳ شهریور ۱۴۰۰

استفاده از Storage Policy به ازای VM در vSAN

رضا اردانه
ESXi Tasks Management
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
preloader