برچسب: vmware

02 اردیبهشت 1401

احیای ماشین مجازی از یک هاست Disconnected

رضا اردانه
vCenter Certificate
04 اسفند 1400

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
ESXi Tasks Management
14 اسفند 1399

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
preloader