برچسب: آموزش مجازی سازی

vSphere Best Practices - Design Part
12 خرداد 1397

بهینه سازی vSphere – بخش طراحی

رضا اردانه
ESXi Process Kill
02 خرداد 1397

متوقف کردن ماشین مجازی در ESXi

رضا اردانه
VCSA Root Password Recovery
27 اردیبهشت 1397

بازیابی رمز عبور root در VCSA

رضا اردانه
ESXi vFRC Configuration
26 اردیبهشت 1397

استفاده از vFRC در ESXi

رضا اردانه
Adjusting Round Robin IOPS Limit
21 اردیبهشت 1397

بهینه سازی محدودیت IOPS در RR

رضا اردانه
preloader