برچسب: NUMA

NUMA Considerations in vSphere
15 خرداد 1399

وبینار بررسی NUMA در محیط vSphere

رضا اردانه
vSphere NUMA Behaviour
06 فروردین 1399

آشنایی با عملکرد NUMA در vSphere

رضا اردانه
preloader