Tag: مجازی سازی مرکزداده

۰۵ مهر ۱۴۰۱

پایان پشتیبانی از نسخه های 6.7 و 6.5

رضا اردانه
vCenter Certificate
۰۴ اسفند ۱۴۰۰

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
۰۸ مهر ۱۴۰۰

انتشار بروزرسانی سوم vSphere نسخه 7

رضا اردانه
ESXi Tasks Management
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
۰۶ دی ۱۳۹۹

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
Persistent Memory and vSphere
۰۲ دی ۱۳۹۹

آشنایی با Persistent Memory در vSphere

رضا اردانه
vCLS in vSphere 7 U1
۰۱ مهر ۱۳۹۹

آشنایی با قابلیت vCLS در vSphere 7 U1

رضا اردانه
NUMA Considerations in vSphere
۱۵ خرداد ۱۳۹۹

وبینار بررسی NUMA در محیط vSphere

رضا اردانه
preloader