برچسب: مجازی سازی مرکزداده

ESXi Tasks Management
14 اسفند 1399

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
06 دی 1399

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
NUMA Considerations in vSphere
15 خرداد 1399

وبینار بررسی NUMA در محیط vSphere

رضا اردانه
vSphere 7 vMotion Enhancement
08 خرداد 1399

بهینه سازی vMotion در vSphere 7

رضا اردانه
Troubleshooting Metrics
26 فروردین 1399

متریک های مانیتورینگ در یک نگاه

رضا اردانه
preloader