Tag: ذخیره سازی

۲۸ مهر ۱۴۰۰

پشتیبانی از NVMe over TCP در نسخه 7u3

رضا اردانه
preloader