رضا اردانه
۰۱ مرداد ۱۳۹۹

حذف تنظیمات vSAN از طریق esxcli

۰ دیدگاه
مقاله آموزشی
امتیاز دهید

در صورتیکه vSAN موجود در محیط خود را به صورت اصولی حذف نکنید، امکان استفاده مجدد از دیسک های کلاستر vSAN شما برای محیط جدید امکانپذیر نخواهد بود. لذا نیاز است تا فرآیند دیگری را به منظور آزادسازی دیسک ها طی نمایید.

روش اصولی به منظور حذف کلاستر vSAN به این صورت تعریف می شود که می بایست دیسک های موجود در کلاستر vSAN ابتدا از گروه های vSAN حذف شوند تا بتوان در یک گروه جدید دیگر از آنها استفاده کرد. با این تعریف باید بدانید که حتی نصب مجدد ESXi نیز کمکی به آزادسازی این دیسک ها نخواهد کرد و این فرآیند می بایست براساس رویه تعریف شده طی شود. حال اگر این فرآیند طی نشود و اقدام به حذف محیط مجازی خود و ایجاد محیط مجازی جدید نمایید، می بایست از روش های دیگری برای آزادسازی دیسک های خود استفاده نمایید. یکی از این روش ها استفاده از دستور esxcli می باشد.

برای شروع ابتدا می بایست فرآیند اتوماتیک Disk Claim را غیر فعال نمایید:

esxcli vsan storage automode set –enabled false

حال با دستور زیر اقدام به لیست کردن اطلاعات ساختار vSAN موجود بر روی هاست مدنظر خود نمایید:

esxcli vsan storage list | grep naa

حال می بایست اقدام به حذف هر دیسک به صورت مجزا نمایید:

esxcli vsan storage remove -s [naa.xxxxxxxxx]

و در نهایت اقدام به خروج از کلاستر vSAN کنید:

esxcli vsan cluster leave

به جهت حصول اطمینان از شرایط موجود می توانید با دستور زیر وضعیت کلاستر vSAN خود را مشاهده نمایید:

esxcli vsan cluster get

حال می توانید از دیسک های خود در Disk Group جدید کلاستر vSAN خود استفاده نمایید.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

preloader