آخرین نوشته ها

ESXi Tasks Management
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت Task های ESXi

رضا اردانه
VMDK Files Dependent and Independent
۱۳ اسفند ۱۳۹۹

تفاوت دیسک های مستقل و غیر مستقل

رضا اردانه
Enable ESXi SSH Service by PowerCLI
۰۳ بهمن ۱۳۹۹

مدیریت سرویس SSH توسط PowerCLI

رضا اردانه
Datastore Used by Host
۳۰ دی ۱۳۹۹

آزادکردن دیتااستور از هاست

رضا اردانه
Cloning a USB Flash Drive With ESXi to an Image File
۰۶ دی ۱۳۹۹

تهیه Clone از ESXi نصب شده

رضا اردانه
Persistent Memory and vSphere
۰۲ دی ۱۳۹۹

آشنایی با Persistent Memory در vSphere

رضا اردانه
VMGuestFile Copy by PowerCLI
۰۲ مهر ۱۳۹۹

انتقال فایل بدون شبکه

رضا اردانه
preloader