برچسب: vcenter

02 اردیبهشت 1401

احیای ماشین مجازی از یک هاست Disconnected

رضا اردانه
vCenter Certificate
04 اسفند 1400

تغییر گواهینامه در vCenter

رضا اردانه
vSphere NUMA Behaviour
06 فروردین 1399

آشنایی با عملکرد NUMA در vSphere

رضا اردانه
vSphere 7 Announcement
20 اسفند 1398

معرفی نسخه vSphere 7

رضا اردانه
MAC Address Management
22 دی 1398

مدیریت MAC در محیط مجازی

رضا اردانه
preloader