برچسب: DRS

vSphere 7 vMotion Enhancement
08 خرداد 1399

بهینه سازی vMotion در vSphere 7

رضا اردانه
vMotion Technology Enhancement
27 شهریور 1398

بهینه سازی تکنولوژی vMotion

رضا اردانه
preloader