Category: آموزش تصویری

Restore VMDK File
۱۸ مرداد ۱۳۹۹

بازگردانی فایل VMDK یک ماشین مجازی

رضا اردانه
NUMA Considerations in vSphere
۱۵ خرداد ۱۳۹۹

وبینار بررسی NUMA در محیط vSphere

رضا اردانه
VMFS Recovery
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

بازیابی VMFS با حفظ اطلاعات

رضا اردانه
SQL Server Video Training
۰۸ تیر ۱۳۹۸

راه اندازی SQL Server در محیط مجازی

رضا اردانه
vCenter Converter Standalone
۲۲ فروردین ۱۳۹۷

آموزش vCenter Converter Standalone

رضا اردانه
VMware ThinApp
۲۲ فروردین ۱۳۹۷

آموزش VMware ThinApp

رضا اردانه
preloader