دسته: آموزش تصویری

NUMA Considerations in vSphere
15 خرداد 1399

وبینار بررسی NUMA در محیط vSphere

رضا اردانه
VMFS Recovery
27 فروردین 1399

بازیابی VMFS با حفظ اطلاعات

رضا اردانه
vCenter Converter Standalone
22 فروردین 1397

آموزش vCenter Converter Standalone

رضا اردانه
VMware ThinApp
22 فروردین 1397

آموزش VMware ThinApp

رضا اردانه
preloader