نیازمندیهای شبکه

نیازمندیهای شبکه

vSAN Network Requirements

بخش شبکه مهمترین بخش در راه اندازی سرویس vSAN می باشد. با توجه به اینکه ترافیک عبوری بین هاست های شما از طریق ارتباط شبکه ای است که به سرویس vSAN خود تخصیص داده اید، لذا هر موردی در این بخش می تواند نسبت به بهبود یا ضعف عملکرد سرویس vSAN شما تاثیر بسازایی داشته باشد. در این راستا مقاله ای با عنوان "استفاده از 10 نکته به منظور ارتقا کیفیت شبکه vSAN" در وب سایت آموزش مجازی تهیه و ارائه شده است که پیشنهاد می شود تا آنرا نیز مطالع نمایید. اما به صورت کلی الزامات موجود در این بخش به شرح زیر می باشند:

  • حداقل پهنای باند مورد نیاز تخصیص یافته شده به vSAN برای شرایط Hybrid در هر هاست 1 گیگابیت بر ثانیه می باشد.
  • پهنای باند مورد نیاز برای محیط All Flash سرویس vSAN به میزان 10 گیگابیت بر ثانیه می باشد.
  • هر هاست می بایست یک VMKernel مجزا برای vSAN داشته باشد.

این صفحه بروزرسانی می شود