نیازمندیهای مانیتورینگ

بررسی نیازمندیهای مانیتورینگ در vSAN

vSAN Monitoring Requirements

یکی از مهمترین فرآیندها پس از راه اندازی این سرویس اقدام به مانیتور کردن آن می باشد. به منظور مانیتور کردن این سرویس، می توانید از روش های متعددی استفاده نمایید. یکی از روش های موجود استفاده از بخش vSAN Health در این سرویس می باشد که اطلاعات مفیدی پیرامون وضعیت عملکرد سرویس شما خواهد داد. یکی دیگر از روش های بسیار کارآمد، استفاده از ابزار vROPS و فعال کردن بخش مانیتورینگ vSAN این محصول است. بخش مانیتورینگ vSAN این محصول اطلاعات بسیار مفید و دقیقی در اختیار شما قرار میدهد. به صورت کلی مواردی که در سرویس vSAN مانیتور می شوند به شرح زیر است:

  • vSAN Capacity
  • Physical Devices
  • Virtual Objects
  • Cluster Resynchronization
  • Cluster Rebalancing
  • Devices that Participate in vSAN Datastores

نکته مهم در این بخش آشنایی با متریک های مختلف در زمینه مانیتورینگ و عیب یابی این سرویس است که با مطالعه مستند "vSAN Monitoring and Troubleshooting" که توسط شرکت VMware ارائه شده است می توانید توانایی خود را در این بخش ارتقا دهید.

این صفحه بروزرسانی می شود