نیازمندیهای لایسنس

بررسی نیازمندیهای لایسنس در سرویس vSAN

vSAN License Requirements

به منظور بهره برداری از این سرویس می بایست لایسنس مستقلی برای vSAN خود تهیه نمایید. این لایسنس در بخش مدیریت سرویس vCenter ثبت و در سطح کلاستر اعمال خواهد شد. با توجه به ساختار محیط و نیاز مجموعه شما می توانید از لایسنس های این سرویس به شرح زیر استفاده نمایید:

  • Evaluation (Limited Version of vSAN)
  • Standard (Basic License Per CPU Socket | Each CPU Socket Needs One License)
  • Advanced (In-Line Deduplication and Compression, Erasure Coding and vROM Integration)
  • Enterprise (Stretched-Clustering and Data at Rest Encryption)

نکته: نسخه Desktop این سرویس نیز در بسته های 10 و 100 کاربره از نوع اتصال همزمان وجود دارد که در بسته نصبی Horizon در نسخه های Advanced و Enterprise وجود دارد.

نکته: لایسنس های سرویس vSAN شامل موارد زیر می باشند. توجه داشته باشید که نسخه ROBO این محصول نیز با استانداردهای زیر و به ازای 25 ماشین مجازی در یک سایت عرضه می گردد.

این صفحه بروزرسانی می شود