نیازمندیهای سخت افزاری

بررسی نیازمندیهای سخت افزاری سرویس vSAN

vSAN Hardware Requirements

به منظور راه اندازی سرویس vSAN از منظر سخت افزار نیازمندی های مهمی وجود دارد. این نیازمندیهای به شرح زیر می باشند:

  • برای فضای Cache می بایست از دیسک SSD با درگاه SAS یا SATA و یا کارت های PCIe Flash Device استفاده نمایید.
  • فضای Cache نباید توسط هیچ فایل سیستمی فرمت شده باشد.
  • میزان فضای Cache در ساختارهای Hybrid می بایست حداقل 10 درصد فضای درنظر گرفته شده به ازای هر Disk Group باشد.
  • در خصوص دیسک های ذخیره ساز اطلاعات در فضاهای Hybrid می توانید از انواع SAS یا NL-SAS استفاده نمایید و حداقل یک دیسک از این نوع باید در Disk Group شما و در کنار Cache Disk موجود وجود داشته باشد.
  • یک HBA کارت یا RAID Controller می بایست در اختیار vSAN قرار داده شود.
  • اگر از حداکثر تعداد دیسک های قابل پشتیبانی در یک Disk Group استفاده می کنید، میزان 32 گیگابایت حافظه اصلی مورد نیاز این سرویس خواهد بود.
  • هاست ESXi شما باید در فضایی خارج از vSAN نصب گردد.

نکته: قبل از راه اندازی vSAN می بایست وضعیت سازگاری تجهیزات خود را از طریق سایت VMware بررسی نمایید تا ضریب خطای کاری شما به حداقل ممکن برسید.

این صفحه بروزرسانی می شود