خانه » محصول » آموزش Mastering vSphere Administration

آموزش Mastering vSphere Administration
پیشرفته

امتیاز کاربران به دوره
شامل توضیحات ، لیست دروس و اطلاعات دوره

محصول vSphere یک بسته مجازی سازی ارائه شده توسط شرکت VMware می باشد. محصول vSphere که متشکل از ESXi و vCenter می باشد، این امکان را به شما می دهد تا با راه اندازی قدرتمندترین محیط مجازی سازی دنیا در مجموعه خود، از مزایای این تکنولوژی استفاده نمایید. در این راستا نیاز است تا با بخش های مختلف این محصول آشنا شده و بتوانید فرآیندهای نصب، راه اندازی، پیکربندی، نگهداری و عیب یابی را انجام دهید. در انتهای این دوره آموزشی شما با یادگیری تمام امکانات و ویژگی های این محصول میتوانید به سهولت نسبت به مجازی کردن محیط های فیزیکی خود اقدام نمایید.

پیش نیاز دوره شامل آشنایی با مفاهیم اولیه تکنولوژی های پردازشی، ذخیره سازی، شبکه و امنیت می باشد. در این دوره سعی شده است تا مباحث فارغ از نسخه vSphere توضیح داده شود، اما در برخی دروس که نیاز است به نسخه محصول اشاره شود، نسخه 7 ملاک آموزش قرار گرفته شده است.

فصل اول در حال تهیه

درس اول : معرفی دوره

درس دوم : اهداف دوره

درس سوم : درباره مدرس

درس چهارم : پوشش دوره

فصل دوم در حال تهیه

درس اول : آشنایی با مفهوم Hypervisor و محصول vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : ویژگی های منحصربفرد این محصول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : آشنایی با نحوه مدیریت محیط مجازی از طریق CLI و GUI

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : آشنایی با معماری ESXi

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : آشنایی با معماری سرویس vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل سوم در حال تهیه

درس اول : نصب اولین ESXi بر روی سرور

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : استفاده از DCUI جهت مدیریت ESXi

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : اتصال به محیط GUI هاست ESXi و بررسی امکانات

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : انجام تنظیمات اولیه و مهم هاست ESXi

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : نصب و راه اندازی vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : اتصال به محیط vCenter از طریق GUI و بررسی عملکرد آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هفتم : آشنایی با بخش License Manager محیط vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هشتم : آشنایی با مفهوم Datacenter و Cluster در vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس نهم : ایجاد اولین Cluster و اضافه کردن هاست های ESXi

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دهم : بررسی بخش VAMI در vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس یازدهم : نحوه قراردادن هاست ESXi در حالت Maintenance

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل چهارم در حال تهیه

درس اول : آشنایی با مفهوم شبکه مجازی در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : انواع طراحی های شبکه در محیط مجازی از منظر VLAN

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : آشنایی با vDS و vSS

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : آشنایی با TCPIP Stack های مختلف

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : ایجاد اولین vDS و اتصال هاست های ESXi به آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : آشنایی با مفهوم Port Group و ایجاد اولین PG

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هفتم : مانیتورینگ ترافیک شبکه در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هشتم : آشنایی با ویژگی NIOC

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل پنجم در حال تهیه

درس اول : آشنایی با مفهوم ذخیره سازی در محیط مجازی vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : آشنایی با Datastore و فرمت VMFS

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : بررسی انواع راه های اتصال ذخیره سازها به محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : ایجاد اتصال iSCSI و ساخت اولین Datastore

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : فرآیند مانیتور کردن وضعیت Datastore ها در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : آشنایی با ویژگی SIOC

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هفتم : بررسی پلاگین NMP و آشنایی با Multipathing

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل ششم در حال تهیه

درس اول : ایجاد اولین ماشین مجازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : آشنایی با VMTools و نحوه نصب آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : آشنایی با مفهوم Snapshot و کاربرد آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : آشنایی با مفهوم Template و نحوه ایجاد آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : آشنایی با ویژگی Clone گیری از ماشین مجازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : کاربرد Content Library در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هفتم : بررسی بخش تنظیمات پیشرفته ماشین مجازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هشتم : حذف موقت و کامل ماشین مجازی از محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل هفتم در حال تهیه

درس اول : آشنایی با ویژگی DRS و امکان vMotion در سطح کلاستر

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : آشنایی با SDRS و کاربرد آن در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : آشنایی با ویژگی HA و نحوه مدیریت کلاستر در شرایط بحران

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : آشنایی با مفهوم Admission Control

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : آشنایی با ویژگی DPM در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : کاربرد ویژگی Fault Tolerance در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هفتم : آشنایی با انواع Rule های Affinity و Anti-Affinity

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل هشتم در حال تهیه

درس اول : بررسی مکانیزم های کنترلی CPU و Memory

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : نحوه ایجاد محدودیت در مصرف منابع پردازشی و ذخیره سازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : کاربرد Resource Pool در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : نحوه تضمین میزان منابع مورد نیاز ماشین های مجازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : کاربرد vAPP در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل نهم در حال تهیه

درس اول : بررسی تنظیمات سرویس vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : پیکربندی بخش Alarms در vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : اتصال محیط مجازی به LDAP سرور

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : مدیریت کاربران در محیط مجازی vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : آشنایی با Storage Policy در محیط vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : آشنایی با ESXi Host Profile و کابرد آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هفتم : روش های بروزرسانی محیط مجازی vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هشتم : عملکرد vSphere Update Manager در فرآیند بروزرسانی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس نهم : آشنایی با مفهوم Auto Deploy در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دهم : بررسی ویژگی Lockdown Mode در هاست ESXi

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس یازدهم : اتصال vCenter به CA های خارجی و تغییر گواهینامه

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوازدهم : آشنایی با بخش MOB در سرویس vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل دهم در حال تهیه

درس اول : آشنایی با انواع سرویس های موجود در vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : آشنایی با انواع سرویس های موجود در ESXi

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : بررسی انواع فایل رخدادهای موجود در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : استفاده از ESXTOP در فرآیند عیب یابی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : انواع CLI های موجود در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : عیب یابی بخش SSO در سرویس vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هفتم : عیب یابی سطوح دسترسی در vCenter

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس هشتم : عیب یابی مشکلات شبکه در سطوح مختلف

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس نهم : عیب یابی مشکلات ذخیره سازی در سطوح مختلف

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دهم : عیب یابی مشکلات مرتبط با Admission Control

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس یازدهم : بررسی سناریوهای مختلف Failure در ماشین مجازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل یازدهم در حال تهیه

درس اول : آشنایی با سرویس vSAN

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : نیازمندیهای اولیه راه اندازی vSAN در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : نحوه راه اندازی سرویس vSAN

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : مانیتورینگ و عیب یابی سرویس vSAN

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل دوازدهم در حال تهیه

درس اول : نحوه افزایش ضریب امنیتی ماشین های مجازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس دوم : کاربرد پالیسی های امنیتی سوئیچ های مجازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس سوم : بررسی بخش Firewall در محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس چهارم : کاربرد Lock Down در افزایش ضریب امنیت محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس پنجم : مدیریت گواهینامه های امنیتی محیط vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس ششم : مدیریت سیاست های مرتبط با SSO در vSphere

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

پایان دوره - جمع بندی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

استاد این دوره

رضا اردانه

رضا اردانه

بنیانگذار سایت دنیای آموزش مجازی

با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات، تجربیات 10 ساله اخیر خود را در حوزه مجازی سازی و ذخیره سازی کسب کرده ام. در این مدت به صورت تخصصی بر روی محصولات شرکت VMware کار کرده و به مدت 4 سال نیز به عنوان vExpert از طرف شرکت VMware شناخته شدم. وب سایت دنیای آموزش مجازی در راستای به اشتراک گذاری دانش و تجربیات در زمینه مجازی سازی با محصولات شرکت VMware راه اندازی شده است.

جزییات بیشتر

در این دوره یاد میگیرید که چگونه با استفاده از محصول vSphere نسبت به مجازی کردن محیط فیزیکی خود اقدام نمایید. بدون شک قدرتمندترین محصول مجازی سازی دنیا محصول vSphere شرکت VMware می باشد که در این دوره آموزشی شما با تمام امکانات و ویژگی های این محصول آشنا خواهید شد.

 • این دوره مناسب چه افرادیست ؟
 • مناسب علاقمندان به محیط های مجازی
 • مناسب افرادی که سعی در ارتقا دانش خود دارند
 • مناسب افراد که به دنبال راه اندازی محیط مجازی می باشند
پشتیبانی دوره و تماس با ما

پشتیبانی در دنیای مجازی سازی

پشتیبانی دوره ها با ارسال تیکت از طریق سایت انجام می شود.

Support

دیدگاه و امتیاز کاربران
۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

 • 0 دانشجو
 • سطح دوره : پیشرفته
 • نوع دوره : آنلاین
 • زبان دوره : فارسی
 • شامل 89 جلسه
 • در حال تهیه آموزش
 • دوره های مرتبط

  Mastering SRM

  آموزش Mastering SRM
  پیشرفته

  2 ساعت آموزش
  33 دانشجو
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  Mastering vRLI

  آموزش Mastering vRLI
  پیشرفته

  2 ساعت آموزش
  32 دانشجو
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  Mastering vRNI

  آموزش Mastering vRNI
  پیشرفته

  2 ساعت آموزش
  13 دانشجو
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  preloader