بهینه سازی محدودیت IOPS در ساختار Round Robin

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

زمانیکه از فضاهای ذخیره سازی از نوع iSCSI/FC/FCoE استفاده میکنید ممکن است با تجربه "تاخیر" صرفا در سمت هاست های ESXi خود مواجه شوید و در سمت فضای ذخیره سازی همه چیز به صورت عادی باشد.

یکی از ویژگی های بارز ESXi امکان مدیریت مسیرهای متعددی است که از سمت فضای ذخیره سازی مشاهده میکند. این مدیریت با عنوان Multipathing شناخته می شود و با توجه به نوع الگوریتمی که شما برای سیستم تعیین می کنید، فرآیند مدیریت مسیرها طی می شود. در این بین اگر از الگوریتم Round Robin استفاده نمایید روند مدیریت به این شکل خواهد بود که مقادیری از اطلاعات ابتدا به یک مسیر داده می شود تا در نهایت به سمت فضای ذخیره سازی انتقال پیدا کند. پس از انتقال آن مقادیر، مقادیر مشخص بعدی به مسیر بعدی داده می شود. این روند تا زمان رسیدن به آخرین مسیر طی می شود و در نهایت به سراغ مسیر اول خواهد رفت.

مقادیری که به هر مسیر داده می شود تحت نامی با عنوان "محدودیت" شناخته می شود. این محدودیت از دو شرط زیر پیروی می کند:

  • محدودیت در سطح IOPS که به صورت پیش فرض مقدار 1000 برای آن در نظر گرفته شده است. بدین معنا که انتخاب مسیر جدید زمانی صورت می پذیرد که تعداد درخواست های خروجی از یک مسیر به عدد 1000 برسند.
  • محدودیت در سطح Bytes که به عنوان یک مقدار کمکی برای IOPS در نظر گرفته شده است. زمانیکه حجم مشخصی از اطلاعات از یک مسیر عبور کرد، انتخاب مسیر بعدی در دستور کار قرار می گیرد.

قرار گرفتن درخواست ها یا همان IO ها در صف انتظار مسیرها، باعث بروز رخدادی به نام Latency می شود. این رخداد گاه به دلیل ضعف